Anders W Eriksson, Norrköping - Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Specialistpsykolog

Legitimerad psykolog och psykoterapeut. Specialist i klinisk psykologi.

Jag har varit legitimerad psykolog sedan 1998 och arbetat med utredning och behandling människor både individuellt och i grupper. Jag har handlett arbetsgrupper inom skolan och i särskilda ungdomshem. Mitt största fokus nu ligger på den enskilda människan och hennes frågor och funderingar. Jag är en aktiv lyssnare som kommer med råd och förslag.

Mina specialiseringar

 • ACT
 • Anhörigskap
 • Arbets- och organisationspsykologi
 • Chefsutveckling
 • Depression
 • Forensisk psykologi
 • Hälsopsykologi
 • Klinisk barn & ungdomspsykologi
 • Klinisk vuxenpsykologi
 • Kommunikation
 • Ledarskapets psykologi
 • Missbruks- och beroendepsykologi
 • NPF (neuropsykiatriska funktionshinder)
 • Organisationspsykologi
 • Personal/organisation
 • Personalpsykologi
 • Psykologisk behandling/psykoterapi
 • Rädsla
 • Självmord/suicid
 • Sorg
 • Stress
 • Trauma
 • Utmattning
 • Ångest
 • Ätstörningar
 • Övergrepp,

Mina terapi-/behandlingsmetoder

ACT - acceptance and commitment therapy, PDT - psykodynamisk terapi

Jag talar följande språk

Svenska, Danska, Norska, Engelska

Du är välkommen att möta mig på något av följande sätt, online eller på plats:

Digiroom säkert videomöte, Fysiskt möte, Telefon
 
https://https://psykologeronline.com/anders-w-eriksson | andersw.eriksson@gmail.com | 0705-697108

Anders W Eriksson - Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Specialistpsykolog - Norrköping

 

.