Neuropsykologisk rehabilitering

Neuropsykologisk rehabilitering syftar till att återställa eller kompensera de tanke-, känslo- och beteendemässiga funktioner som har påverkats av en hjärnskada, sjukdom eller något annat som har gått fel. Målet är att förbättra personens livskvalitet, självständighet och delaktighet i olika sammanhang. 

Hur länge man håller på med rehabiliteringen varierar beroende på individens symtombild och målsättningar. 

Det är viktigt att (på frivillig bas) involvera personens familj och nätverk i rehabiliteringsprocessen. Familjen kan i bästa fall ge stöd, information och feedback till personen, samt få kunskap, vägledning och avlastning från rehabiliteringsteamet/rehabiliteraren. 

En annan viktig aspekt av neuropsykologisk rehabilitering är att främja personens återgång till arbete eller studier, om det är möjligt och önskvärt. Detta kan innebära att anpassa arbetsuppgifter, arbetstider, arbetsmiljö eller studiemetoder, samt att erbjuda stöd och handledning till personen och arbetsplatsen. Samtal med arbetsgivare, kollegor, lärare eller studiekamrater kan vara ett sätt att öka förståelsen, samarbetet och integrationen av personen i arbets- eller studielivet.

Bläddra med hjälp av de små pilarna längst till höger nedan!

.