Integrativ psykologisk behandling

Integrativ psykologisk behandling innebär helt enkelt att psykologen/psykoterapeuten väljer den eller de metoder som passar bäst för varje patient i varje givet skede. En integrativ behandlare har kunskap om olika psykoterapeutiska inriktningar och metoder och kan kombinera dem på ett systematiskt och öppet sätt och anpassar sig efter patientens problem, behov, personlighet och mål.

Psykologen är liksom i alla andra fall ansvarig inför både patient och Socialstyrelsen för att metoderna är förankrade i vetenskap och beprövad erfarenhet och skall dessutom vara en duktig lyssnare, inge förtroende, kunna skapa en god relation, vara icke-dömande och respektfull. Hen skall också ha självkännedom och empatisk förmåga.

Bläddra med hjälp av de små pilarna längst till höger nedan!

.