ISTDP - Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy

Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) är en form av psykoterapi som bygger på psykodynamisk teori, men som också fokuserar på patientens känslor och relationer. ISTDP utvecklades av Habib Davanloo, som ville öka den känslomässiga intensiteten och effektiviteten i psykoanalysen.

ISTDP har sina rötter i Sigmund Freuds och John Bowlbys teorier om det omedvetna och anknytningen (den tidiga relationen till den första person som haft hand om spädbarnet), men skiljer sig från den klassiska psykoanalysen på flera sätt. ISTDP-terapeuten är en aktiv och utmanande partner för patienten, som hjälper denne att bli medveten om och uppleva sina smärtsamma och ångestladdade känslor, samt att övervinna sina motstånd mot förändring.

Målet är att öka patientens självinsikt och självacceptans, samt att främja personlig utveckling och förändring.

ISTDP kan användas för att behandla många olika typer av psykiska problem, såsom ångest, depression, personlighetsstörningar, ätstörningar och missbruk.

Bläddra med hjälp av de små pilarna längst till höger nedan!

.