DBT - dialektisk beteendeterapi

Dialektisk beteendeterapi är utvecklad för personer med emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS) eller borderline personlighetsstörning (BPS). Dessa personer har ofta problem med att hantera sina känslor, relationer och impulser, och kan vara självmordsnära eller självskadande.

DBT syftar till att hjälpa patienten att hitta en balans mellan att acceptera sig själv och sin situation som den är, och att förändra det som behöver förändras för att få ett bättre liv. DBT bygger på ett synsätt, som innebär att man ser på motsatser som en del av verkligheten och försöker förena dem. Till exempel kan man både vilja leva och vilja dö, eller både älska och hata någon.

DBT består av fyra delar: individuell terapi, färdighetsträning i grupp, telefonkontakt och teamkonsultation:

  • I den individuella terapin arbetar man med det som är mest akut och viktigt för patienten, till exempel att minska självmords- och självskadebeteenden, eller att hantera kriser.
  • I färdighetsträningen lär man sig olika tekniker för att reglera sina känslor, hantera stress, kommunicera bättre och vara mer medveten om sig själv och nuet.
  • Telefonkontakten innebär att patienten kan ringa sin terapeut mellan sessionerna för att få stöd och vägledning.
  • Teamkonsultationen är ett tillfälle för terapeuterna att diskutera patienterna och få handledning och feedback.

DBT har visat sig vara effektiv för att minska självmords- och självskadebeteenden och förbättra livskvaliteten. DBT har också anpassats för att behandla andra typer av problem, som missbruk, ätstörningar, depression, posttraumatisk stress och åldersdepression.

Bläddra med hjälp av de små pilarna längst till höger nedan!

.