EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR står för Eye Movement Desensitization and Reprocessing, och är en psykoterapimetod som används för att lindra trauma och mental stress. EMDR bygger på att ögonrörelser kan hjälpa hjärnan att bearbeta störande minnen som orsakar problem i nuet.

EMDR kartlägger först patientens problem och mål, och sedan väljer ut ett eller flera minnen som ska behandlas. Under behandlingen aktiverar man minnet genom att tänka på det och känna de känslor som det väcker. Samtidigt följer man terapeutens fingrar med ögonen fram och tillbaka. Detta gör att minnet blir mindre laddat och mer integrerat med andra minnen. Man får också hjälp att ersätta negativa tankar och känslor med mer positiva och realistiska.

EMDR har visat sig vara mycket effektiv mot posttraumatisk stress (PTSD), som kan uppstå efter att ha varit med om något skrämmande eller hotfullt.

EMDR är en kortvarig och intensiv behandling, som kan ge snabba och bestående resultat.

.