Neuropsykologisk utredning

En neuropsykologisk utredning är en bred undersökning av hjärnans funktioner och hur de påverkar beteendet, tankarna och känslorna. Syftet med utredningen är att bedöma om det finns några funktionsnedsättningar som kan bero på en hjärnskada, sjukdom eller utvecklingsstörning. Utredningen kan också ge information om personens styrkor och svagheter, samt ge råd om lämpliga åtgärder och stöd. 

En neuropsykologisk utredning består av flera delar, bland annat en intervju, olika tester och frågeformulär. Testerna mäter olika förmågor som till exempel

  • Minne: förmågan att lagra och återkalla information, både på kort och lång sikt.
  • Koncentration: förmågan att fokusera uppmärksamheten och filtrera bort störande stimuli.
  • Överblick: förmågan att se helheten, organisera och strukturera information, samt växla mellan olika uppgifter.
  • Processhastighet: förmågan att bearbeta information snabbt och effektivt, samt reagera på signaler.
  • Känslomässig status: förmågan att hantera och uttrycka känslor, samt anpassa sig till olika situationer och sammanhang.

En neuropsykologisk utredning kan vara särskilt viktig efter en olycka som har orsakat en skada på hjärnan, till exempel en stroke, en hjärnblödning, en hjärntumör eller en traumatisk hjärnskada. En sådan skada kan leda till förändringar i personligheten, humöret, motivationen och beteendet, samt påverka relationer, arbete och vardagsliv.

Genom att få en neuropsykologisk utredning kan personen få en bättre förståelse för sin situation, få hjälp att hantera eventuella svårigheter och utnyttja sina resurser, men också hjälp med att inför olika myndigheter (tex Försäkringskassan) närmare beskriva problemen så att de blir begripliga.

Bläddra med hjälp av de små pilarna längst till höger nedan!

.