Utmattning, utbrändhet

Utmattningssyndrom, även känt som UMS, är ett sjukdomstillstånd som inte är lätt att definiera entydigt medicinskt, men som brukar liknas vid ett utmattningstillstånd och i svåra fall med förändrade sinnesintryck, till exempel kan alla ljudupplevelser förstärkas. Tidigare användes även begreppet utmattningsdepression. (källa: Wikipedia)

Självtest/självskattning avseende utmattning

Om du vill kan du göra testet nedan anonymt och utan kostnad. Dess syfte är att hjälpa dig förstå din egen livssituation bättre med avseende på utmattning. Dina svar sparas inte någonstans. Utvärderingen bygger på KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale).

Nedanför självskattningen hittar du psykologer som arbetar med utmattningssyndrom som specialisering.

Ifall testet inte visas beror det på att månadens testkvot är förbrukad.
Den återställs varje månadsskifte.

Psykologer med utmattningssyndrom som specialisering

I listan nedan hittar du alla psykologer på Psykologeronline som arbetar med utmattning, utbrändhet och närbesläktade livslägen.

Se fler psykologer med hjälp av de små pilarna längst till höger nedan!

.