Stress

Stress är inte nödvändigtvis detsamma som att ha för mycket att göra. Det handlar snarare om att mental överansträngning och långvarig stress kan påverka kroppen och psyket negativt.

Det finns många faktorer som kan utlösa en stressupplevelse, dels fysiska som smärta eller nedkylning, dels psykiska/emotionella som rädsla eller flykt. Även positiva förändringar som giftermål och befordran kan orsaka stress som tillfälligt tillstånd.

Stress kan uppstå inte bara när det blir för mycket, utan även vid understimulering.

Stress kan yttra sig bland annat som en akut stressreaktionutmattningssyndrom, eller anpassningsstörning, och ge kvarstående men som posttraumatiskt stressyndrom. Stress kan vara positiv och förbättra arbetsresultat, men långvarig negativ stress kan orsaka flera sjukdomar. (källa: Wikipedia)

Självtest/självskattning avseende stress

Om du vill kan du göra testet nedan anonymt och utan kostnad. Dess syfte är att hjälpa dig förstå din egen livssituation bättre med avseende på stress. Dina svar sparas inte någonstans. 

Utvärderingen bygger på SE-testet som utvecklats av Karlstad universitetEtt enkelt test med en handfull frågor. Det behöver inte vara mer komplicerat än så att skapa bättre förståelse.

Nedanför självskattningen hittar du terapeuter som arbetar med stress som specialisering.

Ifall testet inte visas beror det på att månadens testkvot är förbrukad.
Den återställs varje månadsskifte.

Psykologer med stress som specialisering

I listan nedan hittar du alla psykologer på Psykologeronline som arbetar med stress och närbesläktade livslägen.

Se fler psykologer med hjälp av de små pilarna längst till höger nedan!

.