Ångest

Ångest är rädsla eller oro som ofta känns i kroppen. Ångest kan kännas mycket obehagligt och skrämmande, men är ofarligt. Däremot kan det påverka livet mycket om du har ångest ofta. Då kan du behöva hjälp att må bättre. Det finns många sätt att få stöd och hjälp. Det finns även mycket du kan göra själv.(källa: 1177.se)

Självtest/självskattning avseende ångest

Om du vill kan du göra testet nedan anonymt och utan kostnad. Dess syfte är att hjälpa dig förstå din egen livssituation bättre med avseende på ångest. Dina svar sparas inte någonstans. Utvärderingen bygger på GAD-7 (The Generalized Anxiety Disorder scale).

Nedanför självskattningen hittar du psykologer som arbetar med ångest som specialisering.

Ifall testet inte visas beror det på att månadens testkvot är förbrukad.
Den återställs varje månadsskifte.

Psykologer med ångest som specialisering

I listan nedan hittar du alla psykologer på Psykologeronline som arbetar med ångest och närbesläktade livslägen.

Se fler psykologer med hjälp av de små pilarna längst till höger nedan!

.