Fungerar verkligen terapi online?

En naturlig skepsis är på sin plats vid första anblick. Att flytta terapin från det gemensamma rummet i terapeutens mottagning till varsin bildskärm kan kännas obekvämt, kanske rentav lite skrämmande. Men den upplevelsen brukar snabbt försvinna när det väl är dags - samtalet hjälper tekniken att bli osynlig och för de allra flesta, både terapeuter och klienter, blir det snart helt naturligt att mötas på detta sätt.

Fördelar och nackdelar med onlineterapi?

När du möter din onlinepsykolog via nätet har du å ena sidan inte möjlighet att ta i hand eller på annat sätt interagera fysiskt. Behöver du en terapisoffa får du använda din egen, liksom dina egna pappersnäsdukar.

Å andra sidan:

  • slipper du ta dig till terapeuten
  • befinner du dig i din egen trygga hemmamiljö
  • utsätter du dig inte för risken att smittas av Covid-19 och andra obehagligheter

Många klienter vittnar om att terapi via nätet känns tryggare och rentav fungerar bättre än på plats hos terapeuten.

Är det säkert att mötas på nätet - och är det enkelt?

En viktig aspekt är förstås säkerheten. Vågar vi prata om känsliga saker utan risk för att bli avlyssnade? Tänk om någon spelar in det vi säger och lägger ut det på nätet?

Valet av app eller mötesverktyg är viktigt. De tre viktigaste faktorerna hittar du nedan. Två av dem handlar om säkerhet, den tredje om enkelhet.

Krypterad kommunikation

Se till att ni använder ett verktyg som krypterar er kommunikationen hela vägen, inte bara en bit i mitten. Med krypterad kommunikation omöjliggör du i praktiken avlyssning.

Svensk tjänst

Så fort din kommunikation passerar utländska datahallar, framförallt om de är utanför Europa, innebär det en risk för att trafiken fångas upp. Är den krypterad är risken liten för avlyssning, men den finns ändå där.

Enkel att använda

Säker teknik i alla ära, men om det är lätt att det blir fel, för många knappar att trycka på, appar som behöver installeras eller uppdateras, bäddar det för att det viktiga och känsliga samtalet hindras av teknikstrul.

Digiroom: Svenskutvecklad säker videomötestjänst för klientmöten

Vi har tecknat avtal med en svensk leverantör av säkra videomötestjänster för klientmöten. Tjänsten uppfyller kraven ovan med råge. Så här säger en psykoterapeut som använder våra tjänster:

"För mig är det mycket viktigt att kunna erbjuda trygghet/sekretess och enkelhet i Digitala möten med alla klienter och patienter. Digiroom förmedlar även ljud och bildkvalité så känslan av ett tryggt rum infinner sig."

.