MCT - metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi (MCT) är en typ av psykologisk behandling som hjälper människor att hantera sina tankar på ett bättre sätt. MCT bygger på idén att det inte är vad vi tänker som är problemet, utan hur vi förhåller oss till våra tankar. 

Många människor har negativa tankar som gör dem oroliga, ledsna, stressade eller rädda. De försöker ofta kontrollera, analysera eller undvika sina tankar, men det gör dem bara mer fast i sina problem. MCT lär ut hur man kan släppa taget om sina tankar och skifta uppmärksamhet till andra saker. 

MCT är en kort och fokuserad behandling som oftast består av 8-12 sessioner. Under behandlingen gör man olika övningar med sin psykolog, som hjälper en att förstå och förändra sitt förhållningssätt till sina tankar.

Utbildning till MCTI Registered Therapist erbjuds av MCT Institute.


Bläddra med hjälp av de små pilarna längst till höger nedan!

.