Kerstin Åhlander, Åkersberga - Leg psykolog

Jag är legitimerad psykolog och arbetar affektfokuserat, dvs med fokus på känslor och ångest.

Jag arbetar enligt en psykodynamisk terapiform som heter ISTDP, vilket står för intensive short-term dynamic psychotherapy. Detta är en terapiform med växande forskningsstöd för många olika psykiska besvär. Från början utvecklades terapin som en korttidsterapi men kan idag användas för båda kortare och längre terapier. Grunden finns i affektteori, anknytningsterori och psykoanalys.

Jag som terapeut har ett aktivt och engagerat förhållningssätt och vi arbetar tillsammans i samtalen för att skapa en djupare förståelse de svårigheter som du upplever. Med utgångspunkt från nuet undersöker vi dina tankemönster, ångest, beteenden och kroppsliga förnimmelser. Vi kan också behöva göra kopplingar bakåt i tiden och se vilka omedvetna mönster som du bär med dig. Det kan tex handla om att du undviker delar av dig själv, känslouttryck eller beteenden, som inte uppmuntrades under uppväxten.

Denna fördjupade förståelse för dig själv är läkande i sig och första steget till positiv förändring. Målet är att komma närmare dig själv och göra medvetna och konstruktiva val, vilket är en grund för psykiskt välmående och inre balans.

Mina specialiseringar

 • Emotionell ohälsa
 • Hälsoångest
 • Psykologisk behandling/psykoterapi
 • Relationer
 • Rädsla
 • Självkänsla/självförtroende
 • Sorg
 • Stress
 • Trauma
 • Utmattning
 • Vuxenpsykologi
 • Ångest
 • Ätstörningar

Jag talar följande språk

Svenska, Engelska

Du är välkommen att möta mig på något av följande sätt, online eller på plats:

Digiroom säkert videomöte, Zoom
 
https://www.ahlanderpsykologi.se | kerstin@ahlanderpsykologi.se |
 

Kerstin Åhlander - Leg psykolog - Åkersberga

 

.