Lulu Andersen, Växjö - Leg psykolog, Autismkonsult

Psykodynamisk grund med påbyggnad i KBT. Stor kunskap om autism.

Arbetat som legitimerad psykolog i 30 år, inom flera olika områden så som handikappomsorgen, arbetsmarknaden, företagshälsovård, socialt företagande, psykiatri och försäkringsbranschen, både mot enskilda personer, och grupper och organisationer.

Jag har ett stort intresse av att bidra till att personer med funktionshinder får ett bättre liv. Därför har jag under alla mina yrkesverksamma år hjälpt till att sprida kunskap om framför allt funktionshindret autism (idag ASD – Autism Spectrum Disorder). Bland annat genom att sedan år 2000 arbetat i olika uppdrag åt Utbildningscenter Autism parallellt med mina olika anställningar.

Jag finns i Växjö men reser även runt i Sverige och erbjuder handledning/utbildning.

Mina specialiseringar

  • Autism
  • Funktionshindrens psykologi
  • NPF (neuropsykiatriska funktionshinder)
  • Pedagogisk psykologi
  • Psykologisk behandling/psykoterapi

Mina terapi-/behandlingsmetoder

KBT, PDT

Jag talar följande språk

Svenska

Ekonomi (belopp är inkl moms)

Ger viss rabatt till personer som är medlemmar i Autism Kronoberg.

Du är välkommen att möta mig på något av följande sätt, online eller på plats:

Digiroom säkert videomöte, Fysiskt möte, Teams, Telefon
 
https://www.lautisma.se | lulu@lautisma.se | 076-7146288

Lulu Andersen - Leg psykolog, Autismkonsult - Växjö / Kronoberg

 

.