Siri Dahlgren, Göteborg - Leg psykolog

Jag erbjuder metakognitiv terapi (MCT) för de som brottas med generaliserat ångestsyndrom eller intensiv oro.

GAD är en vanlig form av ångest som präglas av ihållande och överdriven oro. Denna känsla av oro kan bli överväldigande och påverka din livskvalitet negativt. Här kommer MCT in i bilden. MCT är en modern terapiform som riktar in sig på att utforska och omstrukturera våra tankemönster och reaktioner. Istället för att försöka tysta tankarna, hjälper MCT oss att se hur vi tänker om och reagerar på oro. Genom att öka medvetenheten om våra tankemönster kan vi lära oss att hantera dem på ett mer konstruktivt sätt.

MCT erbjuder:

  • Insikt: Genom att utforska dina tankemönster får du en djupare förståelse för vad som utlöser din oro.
  • Verktyg: Lär dig praktiska färdigheter för att hantera ångest och oro på ett mer konstruktivt sätt.
  • Långsiktiga resultat: MCT fokuserar på att ge dig verktyg som du kan använda långt efter att terapin är över.
  • Individuell anpassning: Terapin anpassas efter dina unika behov och utmaningar.

Om du är redo att bryta det ständiga mönstret av oro och ångest och vill utforska nya förhållningssätt, kan MCT vara en passande lösning för dig. MCT kommer inte att eliminera din oro, men har potential att minska dess omfattning och det lidande som det kan medföra.

För bokning och mer information: siripsykologtjanster

information om hur jag behandlar personuppgifter finns under ""Integritetspolicy""

Mina specialiseringar

  • Ångest
  • Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Mina terapi-/behandlingsmetoder

MCT

Jag talar följande språk

Svenska

Du är välkommen att möta mig på något av följande sätt, online eller på plats:

Kaddio
 
https://siripsykologtjanster.kaddio.com | info@siripsykologtjanster.com |
 

Siri Dahlgren - Leg psykolog - Göteborg / Göteborgs stad

 

.