Vincent De Verdier - Leg psykolog - Lidingö / Stockholm

Bryt din isolering, förstå dig själv på djupet och lev i kontakt med dig själv och andra.

Hej, Upplever du att du fastnar i samma mönster, upprepar misstag eller lider av en vag, svårdefinierad ångest? Känner du dig förvirrad och osäker, eller har livet tappat färg och mening?

Om du känner dig träffad, är jag här för att stödja dig. Det kan kännas övermäktigt att försöka bära allt själv och att lida av känslor som är svåra att sätta ord på. Jag är här för att stödja dig och hjälpa dig att frigöra det tyngande och möta dig själv samt andra på ett nytt sätt. Min utbildning omfattar flera olika metoder, men jag har en grundinriktning inom psykodynamisk terapi. Det innebär att jag inte sitter inne med färdiga svar eller ger tydliga instruktioner om vad eller hur du ska göra. Istället fokuserar jag på att hjälpa dig att skapa nya känslomässiga erfarenheter, vilket kan öppna upp för en känsla av frihet. Jag arbetar inom den psykodynamiska traditionen, både med längre, omfattande terapi och kortare behandling som fokuserar på ett mer avgränsat område. Dessutom har jag betydande erfarenhet av meditation och mindfulness samt möjlighet att integrera hypnos när det behövs.

Hör av dig om du vill ha sällskap på resan mot ökad inre frihet och välbefinnande.

Hur vi arbetar

Du pratar, jag lyssnar och hjälper dig fortsätta prata när det blir svårt. Tillsammans går vi in i det som är svårt att prata om. Målet är att vi bygger en trygg relation, med hälsosamma gränser där lek och utforskande är möjligt.

Metoden ser annorlunda ut om du lider av svårare psykisk ohälsa, t.ex komplex ptsd eller psykossjukdomar. Vi fokuserar då mer på trygghet, förtroende och struktur.

Mina specialiseringar

 • Borderline Personality Disorder
 • Depression
 • HBTQ
 • Klinisk vuxenpsykologi
 • Missbruks- och beroendepsykologi
 • Neuropsykiatrisk utredning
 • NPF (neuropsykiatriska funktionshinder)
 • OCD (Tvång)
 • Psykologisk behandling/psykoterapi
 • Relationer
 • Rädsla
 • Självkänsla/självförtroende
 • Självmord/suicid
 • Sorg
 • Stress
 • Trauma
 • Ångest
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Psykossjukdomar/schizofreni

Mina terapi-/behandlingsmetoder

PDT - psykodynamisk terapi, Integrativ psykologisk behandling, Jagstrukturerande terapi

Jag talar följande språk

Svenska, Engelska

Du är välkommen att möta mig på något av följande sätt, online eller på plats:

Digiroom säkert videomöte
 
vdvtherapy@gmail.com | 076-0505591

Vincent De Verdier - Leg psykolog - Lidingö / Stockholm

 

.